CO ROBIMY

PRAWO AUTORSKIE

• umowy w branży kreatywnej
• nabywanie, obrót oraz licencjonowanie praw
• klauzule autorskie w umowach o pracę, B2C i B2B
• ochrona praw autorskich i dochodzenie roszczeń

PRAWO W GRACH WIDEO

• umowy w procesie produkcji gier wideo – wydawnicze, licencyjne i w ramach studia
• umowy na assety, grafiki, tłumaczenia, lokalizacje, testy, dubbing, muzykę, montaż, itd.
• merchandising, modding, EULA
• analizy prawne i dochodzenie roszczeń

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

• znaki towarowe i ochrona marki
• know-how
• transfer wiedzy z nauki do biznesu
• komercjalizacja dóbr osobistych

PRAWO KONKURENCJI

• zwalczanie nieuczciwej konkurencji
• ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
• zakazy konkurencji, non-solicitation
• umowy dystrybucyjne i franczyza

DORADZTWO I TRANSAKCJE

• przygotowanie umów i innych aktów prawnych
• obsługa prawna podmiotów gospodarczych
• transakcje dot. spółek, przedsiębiorstw, asset deal
• analizy prawne i badania due diligence

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

• negocjacje
• mediacje
• arbitraż
• reprezentacja przed sądami

PRAWO KARNE GOSPODARCZE

• analizy podstaw odpowiedzialności i ryzyka
• reprezentacja przed organami ścigania
• reprezentacja przed sądami
• odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

INNE

• ochrona dóbr osobistcyh
• prawo prasowe
• e-commerce
• dane osobowe, RODO