CO ROBIMY

BIEŻĄCE DORADZTWO I TRANSAKCJE

• bieżąca obsługa prawna spółek i przedsiębiorców
• umowy i dokumentacja prawna
• transakcje dot. spółek, przedsiębiorstw, aktywów
• analizy prawne i badania due diligence

PRAWO W GRACH WIDEO

• umowy w procesie produkcji, wydawania oraz dystrybucji gier wideo
• umowy w ramach studia deweloperskiego na grafiki, zdjęcia, muzykę, tłumaczenia, dubbing, testy, lokalizacje, itd.
• stocki, modding, EULA
• merchandising, marketing

PRAWO AUTORSKIE

• nabywanie oraz licencjonowanie praw
• klauzule autorskie w umowach o pracę, B2C i B2B
• umowy w branży kreatywnej
• ochrona praw autorskich

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

• znaki towarowe i ochrona marki
• niejawny know-how
• transfer wiedzy i technologii z nauki do biznesu
• komercjalizacja innowacji i dóbr osobistych

DANE OSOBOWE

• audyty bezpieczeństwa danych osobowych
• wdrażanie i monitoring prawny stosowania RODO
• procedury ochrony danych osobowych i polityki prywatności
• ochrona danych osobowych w sieci Internetowej

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

• ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
• zakaz konkurencji i non-solicitation
• przejęcie klientów i baz danych
• wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów lub usług

PRAWO KARNE GOSPODARCZE

• analiza przesłanek odpowiedzialności
• reprezentacja przed organami ścigania
• reprezentacja przed sądami
• odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

PRAWO PRACY

• umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, inne formy zatrudnienia
• pracownicze procesy restrukturyzacyjne
• regulaminy, polityki, układy zbiorowe pracy
• bieżąca obsługa w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

• negocjacje
• mediacje
• arbitraż
• reprezentacja przed sądami