Blog

Prawo dla przedsiębiorcy

Kto skorzysta z IP BOX

Zapraszamy na kolejną porcję wiedzy z zakresu IP BOX, który nasza Kancelaria realizuje we współpracy z doradcami podatkowymi z kancelarii doradztwa podatkowego – Kancelaria Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp. k.

W pierwszym materiale z tej serii wyjaśniliśmy czym jest IP BOX, w jakim celu został wprowadzony do naszego systemu prawnego, od kiedy obowiązuje i czemu ma służyć.

Dzisiaj skupimy się na tym, jakie podmioty mogą skorzystać z tej preferencji podatkowej. Wielu z Was zastanawia się bowiem i pyta nas, czy IP Box jest dla niego.

Kto skorzysta z IP BOX

Pierwsza uwaga generalna, Innovation BOX adresowany jest do podatników, którzy swoje podatki dochodowe płacą w Polsce.

Jeśli więc z różnych względów wyjechaliście ze swoją innowacyjną działalnością do Czech lub na jakieś wyspy, to sprawa się komplikuje. Jeśli tam prowadzicie swoją działalność oraz płacicie podatki, to nie ma jednej odpowiedzi. Trzeba każdorazowo sprawdzić przepisy właściwych jurysdykcji w połączeniu z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z państwem, w którym osiągane są dochody.

My tutaj skupiamy się na podstawowym modelu, który zakłada, że podatnik osiąga i opodatkowuje dochody w naszym kraju.

Polski IP BOX nie tylko dla start-upów

Dobra wiadomość jest taka, że założenie polskich regulacji podatkowych dotyczących Innovation Box jest dość szerokie.

Ma to być bowiem wsparcie nie tylko dla start-upów, ale dla wszystkich podatników, którzy osiągają dochody kwalifikowane z tzw. kwalifikowanych praw własności przemysłowej. Jest to więc wsparcie innowacyjności, ale niekoniecznie realizowanej w jej młodych fazach. Doświadczone firmy również mogą być beneficjentami tej ulgi.

O tym, czym jest to kwalifikowane IP i jak rozumieć dochód kwalifikowany napiszemy w kolejnych postach.

IP BOX tylko dla przedsiębiorców

Analogiczne rozwiązania prawno-podatkowe dot. Innovation Box zamieszczono w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT. Nie ma tutaj żadnych istotnych rozbieżności.

Warto jednak podkreślić, że IP BOX wspiera i dotyczy wyłącznie innowacyjnych przedsiębiorców, a nie wszelkie innowacyjne jednostki. Innymi słowy, tę ulgę może zacząć rozważać podatnik, który jest przedsiębiorcą.

Ustawa o PIT w art. 30 ca ust. 1 mówi bowiem wyraźnie, że chodzi tu o „podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej”.

Czyli kreatywne jednostki będące tzw. osobami fizycznymi, które realizują swoje innowacje w formach innych niż „pozarolnicza działalność gospodarcza” niestety nie kwalifikują się do tej ulgi.

Wielkość i forma prawna nie ma znaczenia dla Innovation Box

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli już jesteś przedsiębiorcą, to wielkość twojego przedsiębiorstwa nie ma znaczenia. Ustawy dotyczące tej preferencji podatkowej nie wprowadzają tu żadnych kryteriów. Nie jest ważna wielkość obrotu ani ilość zatrudnianych pracowników. Nie ma minimalnego okresu, przez który należy prowadzić przedsiębiorstwo.

IP BOX jest więc dla wszystkich przedsiębiorców. Zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i dla spółek.

Zakres podmiotowy IP BOX – ustawa o PIT

Podsumowując i nawiązując do treści Objaśnień Ministra Finansów, preferencja IP BOX skierowana jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa, osiągających dochody z tzw. kwalifikowanego IP.

Zgodnie z ustawą o PIT, będą to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą jako:

 • Przedsiębiorstwa w spadku,
 • Wspólnicy spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej,
 • lub wspólnicy spółki komandytowej.

Co ważne, ustawa o PIT zawiera przepisy o preferencji IP BOX. Natomiast podobnych przepisów nie ma w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

A zatem, preferencją tą nie będą objęte osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zakres podmiotowy IP BOX – ustawa o CIT

Nawiązując dalej do treści Objaśnień Ministra Finansów, zgodnie z ustawą o CIT z preferencji IP BOX będą mogły skorzystać:

 • Osoby prawne,
 • Spółki kapitałowe w organizacji,
 • Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami),
 • Spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 • Podatkowe grupy kapitałowe,
 • Spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeśli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

To tyle na dzisiaj w temacie zakresu podmiotowego ulgi IP BOX.

W kolejnym materiale przybliżymy na czym polegają tzw. kwalifikowane prawa własności intelektualnej, czyli tzw. kwalifikowane IP. Jest to ważne, ponieważ preferencyjna stawka 5% podatku dochodowego obejmuje tylko dochód z tych praw.

Autorka wpisu: Ewa Krzemień
Kategoria: Prawo dla przedsiębiorcy
Tagi: B+R IP BOX komercjalizacja podatki