Jak zabezpieczyć strategiczne cele dla rozwoju biznesu w umowie franczyzy?

Teraz będziemy się dzielić wiedzą i doświadczeniem z zakresu umowy franczyzy. Jeśli wasze firmy działają w modelu franczyzy, a wy stale myślicie o rozwoju biznesu, to na pewno planujecie wziąć udział w zbliżających się Targach Franczyza EXPO w dniu 7 marca 2020 na PGE Narodowym.

Tak się składa, że i my tam będziemy! Weźmiemy udział w Akademii Franczyzy. Podczas naszej prelekcji pt. Strategie Skalowania Sieci Franczyzowych będziemy rozmawiać o tym, jak zbudować skalowalny model operacyjny sieci oraz jak zabezpieczyć cele strategiczne dla rozwoju biznesu w umowie franczyzy.

I’GS In Good Strategy z prelekcją na Targach Franczyza EXPO 2020

Podczas Targów Franczyza EXPO szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w Akademii Franczyzy. Jest to całodniowa konferencja edukacyjna, skierowana dla franczyzodawców i franczyzobiorców. Program tego wydarzenia zakłada dziewięć półgodzinnych prelekcji z udziałem ekspertów i praktyków, którzy będą się dzielić wiedzą i doświadczeniem.

W trakcie prelekcji o godz. 14:00, Partnerzy praktyki doradztwa strategicznego I’GS In Good StrategyMonika Ferreira, Magdalena Wieczorek oraz Ewa Krzemień – opowiedzą o innowacyjnym podejściu do budowania strategii zwiększania skali sieci franczyzowych.

I’GS In Good Strategy to praktyka doradztwa strategicznego rozwijana przez Monikę Ferreira i Magdalenę Wieczorek jako Partnerów Zarządzających i Doradców Strategicznych. I’GS In Good Strategy specjalizuje się w doradztwie strategicznym w zakresie franczyzy jako modelu prowadzenia biznesu. Mnie natomiast przypada zaszczyt i rola Strategicznego Doradcy Prawnego w tym przedsięwzięciu.

Strategie skalowania sieci franczyzowych – zarys tematu

Możemy już przedstawić zarys naszego wystąpienia w dniu 7 marca 2020 na Akademii Franczyzy podczas Targów Franczyza EXPO 2020.

Po pierwsze, Monika Ferreira i Magdalena Wieczorek podpowiedzą, jak powinniście zaprojektować strategię długofalowego rozwoju sieci w oparciu o skalowalną infrastrukturę systemów operacyjnych i struktur organizacyjnych, aby poradzić sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi i decyzyjnymi w fazie wzrostu.

Ponadto dyskusja będzie dotyczyć tego, jak ustawić strategiczny model marketingu, aby stale pozyskiwać nowych klientów, talenty, inwestorów, ambasadorów marki i inne kluczowe relacje dla rozwoju sieci.

Na koniec będziemy chciały pokazać, jak poprzez prawidłowo zaprojektowaną umowę franczyzy wzmocnić wdrożenie przyjętych założeń strategicznych. Zarówno przez franczyzodawcę jak i franczyzobiorców.

Czym jest Umowa Franczyzy

Mówiąc w skrócie i obrazowo, franczyza to sposób na własny biznes, ale prowadzony pod cudzą marką i z wykorzystaniem cudzych, sprawdzonych rozwiązań.

Od strony prawnej, podstawą takiego modelu współpracy jest umowa franczyzy. Umowę franczyzy zawiera franczyzodawca (właściciel sieci) z każdym z franczyzobiorców (uczestnicy sieci).

W oparciu o tego typu umowy franczyzy działają więc przedsiębiorcy z takich sieci jak McDonalds i Sphinx w branży gastronomicznej; Hilton Hotels i należąca do Grupy Orbis marka Mercure w branży hotelarskiej, czy też sieciowe sklepy spożywcze Carrefour oraz Żabka. Oczywiście każda sieć ma swoje, długo wypracowywane modele biznesowe, a co za tym idzie własne wzory umów.

Trzeba wiedzieć, że nie ma jednego wzorca dla takiej umowy franczyzy. Przede wszystkim umowa franczyzy to tzw. umowa nienazwana. Oznacza to, że założenia tej umowy nie są narzucone przez prawo. Nie znajdziemy ich w przepisach Kodeksu Cywilnego (w przeciwieństwie do umowy sprzedaży, pożyczki czy leasingu) ani w innej ustawie. Strony mają zatem swobodę w kreowaniu stosunków prawnych w ramach umowy franczyzy. Mogą to robić wedle swojego uznania, w zależności od aktualnych potrzeb i celów danej współpracy. Oczywiście, strony nie mają tutaj absolutnej dowolności. Zawsze treść oraz cel ich stosunku prawnego należy uregulować tak, aby nie sprzeciwiało się to naturze tego stosunku, przepisom ustawy ani tzw. zasadom współżycia społecznego.

Kreując umowę franczyzy mamy wiec dużą przestrzeń do swobodnego wykorzystania, ale należy działać mądrze i w sposób przemyślany.

Co Zazwyczaj Zawiera Umowa Franczyzy

Pomimo tego, że nie ma jednego wzoru umowy franczyzy, a każda branża w innych miejscach może kłaść punkt ciężkości, możemy wskazać, co zazwyczaj zawiera umowa franczyzy.

Żelaznym zestawem dla każdej umowy będzie oznaczenie stron i celu zawarcia umowy. Również wskazanie, jaki jest przedmiot współpracy oraz jakie są prawa i obowiązki każdej ze stron. Wchodzą tu zarówno zobowiązania pieniężne, jak i niepieniężne: do świadczenia usług, do udzielenia praw lub dostarczenia uzgodnionych produktów, itp. Zawsze wskazujemy też czas, na jaki zawierana jest umowa, jak również przyczyny i zasady jej wcześniejszego rozwiązania. Należałoby też uregulować konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i opisać udzielane zabezpieczenia.

Zwyczajowo dochodzą też tzw. postanowienia dodatkowe i końcowe – takie jak możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy na inne podmioty, wybór prawa i sądów właściwych do rozpoznawania sporów, czy sposób i forma dokonywania zmian w umowie.

W umowie franczyzy istotne znaczenie ma dodatkowo określenie zasad, na których uczestnik dołącza do sieci, ustalenie minimalnego standardu i sposób wyposażenia oraz wystroju jego lokalu, jakości usług świadczonych w ramach sieci, zasad zatowarowania. Wiążą się z tym, nierzadko bardzo obszerne oraz szczegółowe, podręczniki operacyjne opracowane przez franczyzodawcę. To w nich rozpisany jest know-how, w oparciu o który realizowany jest ten konkretny pomysł na biznes w ramach franczyzy. To jest ta recepta na sukces!

W każdej franczyzie niezbędne będzie też właściwe określenie praw (licencji) do firmy (nazwy) oraz/lub znaków towarowych franczyzodawcy. To drugi (obok know-how) filar w obszarze praw własności intelektualnej dla biznesu prowadzonego w ramach franczyzy. To tych praw każdy uczestnik sieci powinien i jest uprawniony używać prowadząc biznes w ramach franczyzy. Chodzi tutaj o jednolite oznakowanie oraz podkreślenie przynależności do tej samej marki. Za marką podążają bowiem przywiązanie, poczucie jakości (renoma – jeśli sieć już się jej dorobiła) oraz wierna grupa klientów.

Na koniec warto wskazać, że w umowach franczyzy ważna jest również odpowiednia regulacja szeregu innych kwestii. Przykładowo takich jak miejsce prowadzenia danego lokalu, obszar wyłączności, poufność niejawnych informacji (tajemnica przedsiębiorstwa) oraz regulacje w zakresie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Cele Strategiczne w Umowie Franczyzy

Jeśli wydaje się wam, że to już koniec tytułowego tematu, to jesteście w błędzie. To, o czym mówiliśmy do tej pory to takie podstawy dobrze napisanej umowy franczyzy. To już dużo, szczególnie jeśli regulacje umowy franczyzy są skonstruowane przez doświadczonego doradcę prawnego i spójne. A dodatkowo, jeśli w przemyślany sposób pokrywają planowany przez strony obszar współpracy. Ale to nie wszystko, czego można oczekiwać od dobrej umowy franczyzy.

Wspierając biznes swoją praktyką adwokacką zawsze zmierzam to tego, aby na początku rozmów z klientem ustalić jakie są założenia i cele biznesowe danej współpracy stron. Czego chce, czego potrzebuje i do czego zmierza mój klient. Przecież umowy franczyzy – ani żadnej innej – nie mogę napisać nie znając specyfiki oraz potrzeb TEJ konkretnej sytuacji. TEGO konkretnego przedsiębiorcy. TEJ konkretnej relacji biznesowej.

Jeśli więc mówimy o zabezpieczeniu strategicznych celów dla rozwoju biznesu w umowie franczyzy, to musimy zacząć od ustalenia JAKIE są te cele? Czy odpowiedzi udzielić może prawnik? Prawnik, który ma odpowiednie doświadczenie, wiedzę ekspercką i jest mocno osadzony w danej gałęzi biznesu ma tutaj pewne predyspozycje.

Dobry prawnik będzie bowiem wiedział, jak poprowadzić rozmowę i jakie zadać pytania. Następnie, jak zmapować ryzyka i jakie dopasować do tego rozwiązania oraz regulacje umowne. Na koniec, jak zredagować tę umowę franczyzy, aby uwzględniała potrzeby biznesu. Do tego jednak każdy prawnik, nawet najlepszy, potrzebuje współpracy i zaangażowania ze strony klienta.

Cele Strategiczne dla Rozwoju Biznesu w Modelu Franczyzy

Tymczasem każdy biznes i każdy prowadzący go przedsiębiorca lub menedżer – zależnie od wielu czynników – znajdować się może w innym miejscu. Inaczej też będzie miał postawione cele, w tym cele strategiczne.

Czy i jak wielu spośród was przedsiębiorców rozumie i potrafi zidentyfikować swoje cele strategiczne? We wszystkich kluczowych obszarach. Czyli cele strategiczne dotyczące chociażby modelu biznesu, modelu operacyjnego, marketingu czy kultury organizacji? Jak wielu spośród was, uczestników sieci franczyzowej ma tego świadomość? Jak wielu już odrobiło zadanie domowe i rozpisało swoje cele?

Tymczasem tylko jeśli te cele strategiczne zostaną uprzednio prawidłowo zidentyfikowane, to mamy na czym pracować na poziomie redakcji umowy. Umowę franczyzy można bowiem traktować jako narzędzie do realizacji celów strategicznych. Również tych, na których zamierzamy prowadzić skalowalny biznes w sieci.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie jest nasze spojrzenie na uchwycenie celów strategicznych w umowie franczyzy, to zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy też na nasz panel w Akademii Franczyzy na Targach Franczyza EXPO w dniu 7 marca 2020 na PGE Narodowym.

 

Skomentuj