Blog

Prawo dla przedsiębiorcy

jak założyć spółkę spółka portal s24 system

Jak założyć spółkę w systemie s24?

Dzięki rozwojowi technologicznemu i usprawnieniom, jakie wdrażane są w naszym kraju, możemy łatwo i bez wychodzenia z domu rozpocząć budowanie swojego biznesu, w tym założyć spółkę. Jest to możliwe w sposób łatwy i szybki, często nawet samodzielnie, gdyż na oficjalnych stronach można znaleźć bardzo dużo przydatnych informacji.

Czy w systemie s24 mogę założyć każdy rodzaj spółki?

Musisz wiedzieć, że założenie spółki online jest możliwe tylko w przypadku niektórych spółek. Rodzaje spółek, które możesz założyć całkowicie online wskazujemy poniżej. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą powinieneś mieć na uwadze wybierając sposób zakładania spółki. Jest to umowa spółki. Jeśli w twoim przypadku umowa spółki nie wymaga wprowadzenia indywidualnych rozwiązań możesz śmiało skorzystać z systemu s24. Wówczas kształt umowy danej spółki jest określony w gotowym wzorcu, którego zapisów nie możesz zmienić. Jeśli jednak zależy ci na tym, aby umowa spółki od początku zawierała jakieś bardziej indywidualne ustalenia wspólników, to należy ją sporządzić w tradycyjny sposób, a nie online. Wówczas rejestracji nie dokonujemy przez system s24, choć również odbywa się to przez internet, bo z wykorzystaniem Rejestru Sądowego.

Jaką spółkę mogę założyć za pośrednictwem portalu s24?

Aktualnie za pośrednictwem systemu s24 możesz założyć cztery rodzaje spółek handlowych:

 1. spółkę jawną
 2. spółkę komandytową
 3. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. prostą spółkę akcyjną

Co powinienem zrobić, aby założyć spółkę w portalu s24?

W pierwszej kolejności trzeba założyć konto na portalu s24Start – Portal S24 (ms.gov.pl).

Następnie logujesz się i podążasz za instrukcjami, w zależności od tego, co cię interesuje. W szczególności będziesz musiał wybrać nazwę, siedzibę oraz formę prawną spółki jaką chcesz założyć.

Kolejny krok, to uzupełnienie wzorca umowy spółki. We wzorcu umowy zaproponowanym przez portal znajdują się postanowienia dotyczące m.in.:

 • przedmiotu działalności
 • wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce
 • wysokości wkładów
 • czasu trwania spółki
 • podziału zysków i strat
 • możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika
 • trybu zmiany umowy spółki
 • reprezentacji spółki

Musisz też pamiętać o sporządzeniu załączników, które nie są podane przez portal s24, a będą niezbędne do założenia spółki. Oto najważniejsze z nich:

 1. Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki. Konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia. Oraz oświadczenie o jej adresie do doręczeń.
 3. Lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Dokumenty te najlepiej sporządzić w formacie PDF, a następnie umieścić w systemie i podpisać.

Dokumenty zamieszkane za pośrednictwem portalu s24 możesz podpisać za pośrednictwem: podpisu kwalifikowanego, Profilu Zaufanego lub podpisu osobistego.

Z jakimi opłatami muszę się liczyć, kiedy chcę założyć spółkę online?

Za wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego należy należna jest opłata sądowa w wysokości 250 zł. System s24 automatycznie wskaże numer rachunku bankowego, który jest właściwy dla jej uiszczenia.

Ponadto, należna jest jeszcze opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Płacimy ją na rachunek wskazany automatycznie przez system s24.

Na koniec naliczona zostanie jeszcze opłata manipulacyjna operatora płatności.

Jak mam wypełnić i złożyć wniosek do KRS za pośrednictwem portalu s24?

Ostatnim krokiem na drodze do rejestracji spółki jest złożenie wniosku do KRS. Kiedy robisz to za pośrednictwem portalu s24 to – podobnie jak za pośrednictwem Portalu Rejestru Sądowych –wypełnienie i złożenie wniosku polega na podążaniu za pytaniami generowanymi przez system. Nie ma już odrębnych formularzy z rubrykami, które trzeba było uzupełniać lub przekreślać. Większość danych zostanie automatycznie pobrana z umowy spółki, co bardzo ułatwia i usprawnia proces rejestracji.

Co mam zrobić już po złożeniu wniosku o rejestrację spółki?

Twoje obowiązki dotyczące nowo zakładanej spółki nie kończą się na złożeniu wniosku w portalu s24. Trzeba jeszcze złożyć odpowiednie deklaracje i dopilnować kilku spraw. Nie zapomnij o:

 1. Deklaracja PCC-3 dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych – termin na jej złożenie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. O szczegółach możesz doczytać na stronach rządowych[EK1]  lub porozmawiaj ze swoją księgową.
 2. NIP i REGON – wprawdzie nadanie numerów NIP oraz REGON odbywa się automatycznie, jednak to w twoim interesie jest sprawdzenie na portalu s24 czy takie numery zostały już twojej spółce przyznane.
 3. Zgłoszenie NIP-8 – należy go dokonać w terminie 7 lub 21 dni, o szczegółach porozmawiaj z twoją księgową.
 4. Rejestracja VAT – wniosek o rejestrację spółki jako podatnika VAT trzeba złożyć zanim spółka zacznie świadczyć usługi lub dostarczać towary, o szczegółach porozmawiaj z księgową.
 5. Ponad to zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek złożyć do sądu rejestrowego oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego. Jeśli nie uczyniliście tego na etapie rejestracji spółki, to należy je złożyć oświadczenie do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Co ważne, oświadczenie to podpisują wszyscy członkowie zarządu, niezależnie od zasad reprezentacji. Złożenie tego oświadczenia podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł, jeśli jest dokonywane odrębnie od wniosku o rejestrację.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów, który zawiera informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego. W ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki należy do niego zgłosić informacje na temat beneficjentów rzeczywistych spółki. Więcej informacji o CRBR znajdziesz tutaj .

Niniejszy post w znacznej części bazuje na informacjach podanych na stronach urzędowych, w szczególności pochodzących z portalu Biznes.gov.pl, do którego odwiedzania i korzystania zachęcamy. W przypadku gdybyś potrzebował indywidualnej porady prawnej poszukaj kontaktu bezpośredniego z prawnikiem lub doradcą w zakresie podatków i księgowości. Nigdy nie polegaj wyłącznie na informacjach pochodzących z ogólnie pojętego Internetu, gdyż mogą być nieaktualne lub niepełne.


Autorka wpisu: Oliwia Dembska
Kategoria: Prawo dla przedsiębiorcy
Tagi: CRBR podpiskwalifikowany portals24 profilzaufany prostaspółkaakcyjna PRS PSA rejestracjaspółki spółka z o.o. You Do Business We Do Legal