Blog

Prawo dla przedsiębiorcy

IP Box dla indywidualnych programistów

Zapraszamy do lektury czwartego opracowania na temat ulgi IP BOX, który nasza Kancelaria realizuje we współpracy z doradcami podatkowymi z kancelarii doradztwa podatkowego – Kancelaria Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp. k.

W pierwszym materiale wyjaśniliśmy czym jest IP BOX, w jakim celu został wprowadzony do naszego systemu prawnego, od kiedy obowiązuje i czemu ma służyć. Drugi post poświęcony był temu, jakie podmioty mogą skorzystać z tej preferencji podatkowej. Trzeci artykuł dotyczył tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ze szczególnym naciskiem na autorskie prawo do programu komputerowego.

Dzisiaj natomiast będziemy rozważać gorący temat – a mianowicie, czy i na ile z ulgi IP Box skorzystać może indywidualny programista? Aby usprawnić i uporządkować temat, tym razem proponujemy formułę 10 najbardziej popularnych haseł.

Indywidualny programista może starać się o ulgę IP Box

Po pierwsze, indywidualny programista może starać się o ulgę IP Box. Jest oczywiście kilka warunków do spełnienia, a każdy stan faktyczny podlega indywidualnej ocenie. Jeśli jednak twoje kodowanie wnosi twórczy wkład w powstanie programu komputerowego, który ponadto spełnia kryteria tzw. kwalifikowanego IP, to czytaj dalej.

Nie musisz realizować całego projektu samodzielnie

Po drugie, indywidualny programista nie musi dowieźć całej aplikacji samodzielnie. Taki program może zresztą mieć postać nieukończoną, a nawet jakieś błędy lub luki. Wersje pre-alfa, alfa, beta, wydanie testowe lub demo też są programem komputerowym. Wynika to z charakterystyki programu jako utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Oczywiście inna sprawa, to czy twoja twórczość w ogóle wypełnia definicję takiego utworu.

Działalność badawczo-rozwojowa to podstawa przy IP Box

Po trzecie, nie zapominaj, że podstawą ulgi IP Box, jest to, że twoje kodowanie realizowane jest w ramach działalności gospodarczej, która dodatkowo spełnia wymogi działalności badawczo-rozwojowej. Planujemy o tym napisać osobny post. Jeśli nie masz nic wspólnego z działalnością badawczo-rozwojową, to ta ulga nie jest dla ciebie. A przynajmniej jeszcze nie tym razem. Sprawdź, może przy rozsądnym nakładzie środków będziesz w stanie stworzyć u siebie odpowiednie środowisko. Szczególnie w odniesieniu do prac rozwojowych.

Jakie oprogramowanie tworzysz i czy działasz „twórczo”

Po czwarte, to jaki program komputerowy tworzysz ma ogromne znaczenie. Oczywiście najpierw zakładamy, że w ramach swoje działalności B+R w ogóle tworzysz jakieś oprogramowanie. A nie same landing page’e lub strony na word pressie. Ten program komputerowy musi spełniać szereg kryteriów, aby obronić tezę, że „podlega on ochronie na podstawie przepisów odrębnych ustaw”. Niestety nie ma definicji legalnej programu komputerowego ani zamkniętej listy check boxów do odhaczenia. Wszystko trzeba badać indywidualnie. Pisaliśmy już o tym wstępnie w poprzednim poście. Na pewno wiec twój software musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ważne jest też na ile jest on nowatorski, nieoczywisty i użyteczny.

Co robisz? Sam kod, czy może coś więcej

Po piąte, zrób sobie rachunek sumienia w zakresie tego, na czym dokładnie polega twoja praca programisty. W co jesteś zaangażowany. Czy zajmujesz się tylko pisaniem kodu źródłowego? Czy robisz coś jeszcze? Za co otrzymujesz wynagrodzenie? Jeśli oprócz przeniesienia praw do programu komputerowego otrzymujesz też wynagrodzenie za to, że zarządzasz całym projektem, wdrażasz go u klienta, usuwasz usterki, to sprawa zaczyna robić się bardziej złożona. Nie przeniesiemy tego 1:1 do ulgi IP Box.

Masz podwykonawców? Sprawdź swoją umowę z członkami zespołu

Po szóste dotyczy sytuacji, gdy nie jesteś samotnym wilkiem, lecz dorobiłeś się już zespołu programistów i pod twoją firmą kodujecie sobie razem. Trzeba zrobić audyt tych umów, bo przecież na pewno je podpisałeś. Analiza powinna zweryfikować kilka kwestii. W szczególności to, czy odpowiednio szeroko nabywasz prawa autorskie do programu komputerowego od jego twórców lub współtwórców. A poza tym, czy oni na pewno pracują nad tymi samymi programami, które ty potem komercjalizujesz.

Komercjalizujesz? Sprawdź swoją umowę z klientem

Po siódme dotyczy komercjalizacji twojego oprogramowania. Sprawdź jakie są postanowienia umowy z klientem lub użytkownikami twojego programu komputerowego. Upewnij się szczególnie, w jaki sposób rozporządzasz prawami autorskimi do programu komputerowego. Ulga IP Box nie wymaga przeniesienia praw, możesz je licencjonować, w tym też w ramach licencji niewyłącznej. Jest też opcja uwzględnienia twojego kwalifikowanego IP w cenie produktu. No i odszkodowanie, jakie otrzymasz za naruszenie twojego prawa (ale nie na podstawie samej ugody, lecz w postępowaniu spornym).

Robiąc audyty oraz ewentualne modyfikacje do zawartych już umów bądź jednak bardzo czujny i nie wpadaj w zachwyt. Zgodnie bowiem z Objaśnieniami Ministra Finansów, formalne postanowienia umowne, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistych działaniach podatnika nie zapewnią ochrony prawnopodatkowej w zakresie preferencji o IP Box.

Nie potrzebujesz pełnej księgowości

Po ósme, aby skorzystać z ulgi IP Box musisz dokonać pewnego wysiłku i zainwestować w obsługę księgową. Tutaj nie ma zmiłuj się, twoja dotychczasowa ewidencja księgowa będzie musiała wyjść z poziomu ryby na wyższy level. Spokojnie, nie ma bowiem obowiązku prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Jeśli jesteś na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, to możesz z nią pozostać. Ale pod warunkiem, że twój księgowy wdroży odpowiednią dodatkową ewidencję. Są w tym zakresie wytyczne w Objaśnieniach Ministra Finansów. To jest jednak zadanie dla doradców podatkowych i tutaj niebawem uzyskamy pewne podpowiedzi z Kancelarii Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp. k.

Wniosek o indywidualną interpretację składasz sam, nie z kolegami

Po dziewiąte, w Objaśnieniach Ministra Finansów wyraźnie napisano, że podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Pisaliśmy już o tym w poprzednim poście. Co ważne, jest to „interpretacja indywidualna”, czyli dotyczy pojedynczego podatnika. Nie złożysz jej więc z kolegami. Każdy z was musi uzupełnić wniosek samodzielnie, przedstawiając pełne informacje na temat okoliczności, które dotyczą jego sytuacji.

Dostaniesz taką ochronę jaki wniosek o interpretację napisałeś

Po dziesiąte jest konsekwencją dziewiątego. Uzyskasz bowiem tak silną ochronę prawno-podatkową jak dobrze napiszesz wniosek o interpretację indywidualną. Jeśli chcesz mieć realne zabezpieczenie, to zainwestuj czas i środki. Warto mieć dokładny opis twojej działalności. W szczególności wykaż jej badawczo-rozwojowy charakter i to, jakie dokładnie kwalifikowane IP z niej powstaje. Musisz wyjaśnić do czego służy twój program komputerowy, jakie realizuje cele i zadania. Warto wykazać, na ile samodzielnie go stworzyłeś i czy wniesiony wkład był rzeczywiście twórczy. Osobna sprawa to jego użyteczność, nowatorski i nieoczywisty charakter.

***

Uff, na dzisiaj tyle. Lubię takie wyliczanki. A w poczekalni mamy materiał z doniesieniami o tym, jak do IP Box przymierzają się producenci gier wideo i jakie obserwacje mamy na ten temat. Z publikacją postaramy się zdążyć jeszcze w tym roku.

Autorka wpisu: Ewa Krzemień
Kategoria: Prawo dla przedsiębiorcy
Tagi: B+R gry wideo IP BOX jak programować komercjalizacja prawo autorskie programista tax umowy B2B