Blog

Case study

Znaki towarowe – z czym to się je? Część III – okres ochrony, koszty rejestracji i świadectwo ochronne

Dziś oddajemy w Wasze ręce trzeci artykuł z serii „Znaki towarowe – z czym to się je?”. Poprzedni, w którym omówiliśmy, czym jest zdolność odróżniająca i w jakiej sytuacji Urząd może odrzucić wniosek o udzielenie ochrony, znajduje się tutaj.

Okres ochrony i koszty rejestracji

Nic nie może przecież wiecznie trwać… Teoretycznie, ochrona znaku towarowego może być przedłużana, ale podstawowy jej okres wynosi 10 lat od daty złożenia wniosku w Urzędzie Patentowym. Możemy po upływie 10 lat prolongować ten okres, wnosząc opłatę za przedłużenie ochrony w zarejestrowanych klasach. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robić to wiele razy.

Koszty rejestracji znaku towarowego dzielą się zasadniczo na dwa elementy:

  1. Koszt opłaty rejestracyjnej w Polsce to 450 zł za rejestrację w pierwszej klasie towarowej oraz 120 zł za rejestrację znaku w każdej kolejnej klasie. Oznacza to, że jeśli wybierzesz jedną klasę, zapłacisz wraz ze złożeniem wniosku 450 zł, jeśli dwie 570 zł, trzy – 690 zł i tak dalej. W EUIPO to koszty 850 EUR za pierwszą klasę (rejestrując elektronicznie), 50 EUR za drugą i 150 EUR za każdą kolejną.
  2. Drugi element opłaty, którą trzeba wnieść do urzędu, to opłata za 10-letni okres ochronny, która wynosi 400 zł za każdą klasę nicejską. Jeśli wnioskujesz o ochronę w jednej klasie, zapłacisz 400 zł, jeśli w dwóch będzie to 800 zł, itd. za każdy 10-letni okres ochrony. Doliczyć trzeba jeszcze kwotę 90 zł za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym. W przypadku rejestracji w EUIPO koszty ochrony mieszczą się już w kosztach rejestracyjnych, więc nie ma tu dodatkowej opłaty.

Co zawiera świadectwo ochronne?

Pierwsza strona świadectwa ochronnego wydanego przez Polski Urząd Patentowy na znak towarowy.

Zaznaczony na żółto numer prawa ochronnego to kluczowa informacja. Posiadając ją, można wyszukać w bazie Urzędu Patentowego informacje takie jak imię i nazwisko (lub nazwę) podmiotu uprawnionego do znaku. Poniżej, na awersie świadectwa ochronnego widnieje też data, od której trwa prawo ochronne. Ten fragment również zaznaczyliśmy na żółto. I tu istotna informacja: prawo trwa od zgłoszenia wniosku o rejestrację. W naszym przypadku był to 1 lipca 2021 roku, mimo iż samo świadectwo wystawione zostało dopiero w dniu 23 grudnia 2021 roku, po zakończeniu całego postępowania.

Znak towarowy chroniony jest terytorialnie

Ponieważ ochrona udzielana na znak towarowy jest terytorialna, to jeśli swój znak zarejestrujesz w Urzędzie Patentowym RP to uzyskasz ochronę na terytorium Polski. Jeśli chcesz szerszej ochrony to warto dokonać rejestracji w EUIPO – Europejskim Urzędzie ds. Ochrony Własności Intelektualnej – wtedy ochrona obejmie całe terytorium Unii Europejskiej. Poza Unią rejestracja odbywa się we właściwych do spraw własności intelektualnej urzędach – np. w USA jest to USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Jest to druga i trzecia strona świadectwa ochronnego wydanego przez Polski Urząd Patentowy na znak towarowy

Na drugiej stronie świadectwa przedstawiony jest znak, który uzyskał ochronę – ponieważ zgłoszenie dotyczyło znaku słowno-graficznego „EK Legal”. Kolejne istotne informacje zawarte są na trzeciej stronie świadectwa, gdzie znajduje się „Wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych”. Jako że twoje oznaczenie zastrzegane jest zawsze w konkretnych klasach towarów/usług (wg klasyfikacji nicejskiej) to ochrona obejmuje tylko te klasy, które wskazałeś we wniosku do Urzędu Patentowego. Co ważne, klasy nicejskie nie pokrywają się ze znaną klasyfikacją PKD. Co więcej – nierzadko rodzaje działalności z „jednego worka” PKD są porozbijane na różne klasy nicejskie. Oczywiście im więcej klas rejestrujesz, tym wyższa będzie opłata. Jeśli natomiast pominiesz jakiś obszar swojego biznesu w zgłoszeniu do urzędu, to ochrona twojej marki nie rozciągnie się z automatu na takie niezgłoszone, choćby podobne, ale znajdujące się pod innym numerem klasyfikacji towary lub usługi. Warto więc bardzo dobrze się zastanowić i w chwili rejestracji zastanowić się, który obszar twojego biznesu będzie korzystał z ochrony jaką daje znak towarow. Nasze doświadczenie pokazuje, że 2 – 3 klasy to standardowe minimum, w zakresie którego przedsiębiorcy chronią swoją markę.

Atrakcyjne ®…

Zdarza się, że niepomni konsekwencji przedsiębiorcy dodają znaczek ® do swojego logo. Ot tak, żeby je uatrakcyjnić. Przestrzegamy przed takim upiększaniem w sytuacji, gdy nie zarejestrowałeś jeszcze swojego znaku! Gwarancję ochrony marki daje wyłącznie rejestracja znaku towarowego.

Oznaczanie produktów jako ® (registered) bez podstawy prawnej ku temu (czyli gdy oznaczenie nie jest zarejestrowanym znakiem) wiąże się z grzywną. Mówi o tym wprost ustawa Prawo własności przemysłowej:

„Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny”. (art. 308 ustawy prawo własności przemysłowej)

Jeśli bardzo chcesz dodać sobie jakiś znaczek zanim otrzymasz ochronę urzędową, użyj ™. Pamiętaj jednak, że to tylko marketingowy trik i wcale nie oznacza, że masz jakiekolwiek prawa do własnej marki.

Powyższy wpis nie jest poradą prawną. W celu jej uzyskania skontaktuj się z prawnikiem.


 

Autorka wpisu: Katarzyna Kwasek
Kategoria: Case study
Tagi: EK LEGAL prawnik IP prawo ochronne świadectwo ochronne Urząd Patentowy własność intelektualna You Do Business We Do Legal znak opisowy znak towarowy